Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2012, 215Besluiten van algemene strekking

Rectificatie Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 december 2011, nr. VO/BZO/321682, houdende regels voor de verstrekking van aanvullende bekostiging in verband met de actieplannen Beter Presteren en Leraar 2020 – een krachtig beroep! (Regeling Prestatiebox Voortgezet Onderwijs)

In de Staatscourant van 5 januari 2012, nr. 215, is bovengenoemde regeling gepubliceerd. In de regeling staat een onjuist bedrag vermeld. In artikel 3, lid 1 onder a moet het bedrag 110,26 Euro zijn.