Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-09-2012 gepubliceerd door Rijkswaterstaat. De publicatie is van het type Onteigeningen en heeft als identifier "stcrt-2012-18690".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2012-18690
Jaargang 2012
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Organisatietype dienst en agentschap
Publicatiedatum 2012-09-19
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 18690
Publicerende organisatie Rijkswaterstaat
Rubriek Onteigeningen
Taal nl
Titel Besluit van 3 september 2012, nr. 12.002027 houdende aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Boxtel krachtens artikel 78 van Titel IV van de onteigeningswet (onteigeningsplan In Goede Aarde)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken