Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-07-2012 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2012-14948".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 3, tweede lid, Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen
Identifier stcrt-2012-14948
Jaargang 2012
Onderwerp Bestuur | Gemeenten
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2012-07-19
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 14948
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 juli 2012, DCB/CZW/SB nr. 2012-0000387040, tot wijziging van het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen in verband met de aanpassing van de naheffingsaanslag aan de consumentenprijsindex
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken