Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-06-2012 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type Convenanten en heeft als identifier "stcrt-2012-12755".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2012-12755
Jaargang 2012
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Beroepsonderwijs
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2012-06-27
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 12755
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek Convenanten
Taal nl
Titel Convenant ter stimulering van het arbeidsmarktinstrument EVC als onderdeel van een Leven Lang Leren
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken