Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-03-2011 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2011-3687".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2011-02-23
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikelen 2.11 en 3.5a, eerste lid, onderdelen d en e, Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen
Identifier stcrt-2011-3687
Jaargang 2011
Onderwerp Economie | ICT
Organisatietype ministerie
PS key SC137285
Publicatiedatum 2011-03-03
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 3687
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 23 februari 2011, nr. WJZ / 11026769, tot wijziging van de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken