Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 24 januari 2011, nr. PG/E-3047394, houdende aanpassing van de vragengrenzen genoemd in artikel 5, tweede lid, van de Wet op de medische keuringen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Wet op de medische keuringen;

Besluit:

Artikel 1

De in artikel 5, tweede lid, van de Wet op de medische keuringen, opgenomen vragengrenzen worden vervangen door respectievelijk € 36.249,– , € 24.159,– en € 181.198,– .

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2011.

Deze regeling wordt met toelichting in de staatscourant geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers.

TOELICHTING

De vragengrenzen genoemd in artikel 5, tweede lid, van de Wet op de medische keuringen (WMK), zijn voor het laatst bij besluit van 10 februari 2004, kenmerk DGB/ZVG-2449291 (Staatscourant 18 februari 2004, nr. 33) vastgesteld op € 31.901,– , € 21.267,– en € 159.505,– .

Zoals voorgeschreven in artikel 5, tweede lid, van de WMK, vindt bij deze regeling wederom aanpassing plaats van de vragengrenzen aan de hand van de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Op advies van het CBS heeft ditmaal een verhoging plaatsgevonden van 13,6%.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers.

Naar boven