Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatscourant 2011, 22792Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 9 december 2011, nr. IENM/BSK-2011/153320, tot wijziging van diverse tariefregelingen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 28, eerste en tweede lid, van richtlijn nr. 2009/16/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (PbEU L 131), artikel 12:2 van de Arbeidstijdenwet, artikel 51, tweede lid, van de Binnenvaartwet, artikel 5, derde lid, Loodsenwet, de artikelen 4, tweede lid, 17, eerste lid, en 21, eerste lid, van de Meetbrievenwet 1981, artikel 91 van de Spoorwegwet, artikel 311a, vierde lid, van het Wetboek van Koophandel, artikel 14, derde lid, van de Wet havenstaatcontrole, artikel 23, tweede lid, van de Wet laden en lossen zeeschepen, de artikelen 2, derde lid, en 10 van de Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting, artikel 49, tweede lid, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, artikel 40 van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen, de artikelen 6, derde lid, en 6a, derde lid, van de Zeebrievenwet, artikel 62, onderdelen a, b, c, d, f en i, van de Zeevaartbemanningswet, artikel 2.4:12 van het Arbeidstijdenbesluit vervoer, de artikelen 12, tweede lid, 17, tweede lid, 28, vierde lid, 29, tweede lid, 76, derde lid, en 87, eerste lid, van het Besluit personenvervoer 2000, artikel 2, tweede lid, van het Besluit tariefstelling certificaat verplichte verzekering of andere financiële zekerheid voor zeeschepen, artikel 37, derde lid, van de Maatregel teboekgestelde schepen 1992;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 3, tweede lid, van de Regeling aanvraag autorisatie classificatiecode vuurwerk wordt ‘€ 238,–‘ vervangen door: € 244,–.

ARTIKEL II

Artikel 2 van de Regeling olie-afgifteboekje Rijnvaart 1995 word als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 34,06’ vervangen door: € 42,58.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 22,39’ vervangen door: € 27,99.

3. In het derde lid wordt ‘€ 10,26’ vervangen door: € 12,83.

ARTIKEL III

In artikel 4, tweede lid, van de Regeling tachograafkaarten wordt ‘€ 93,–‘ vervangen door: € 98,–.

ARTIKEL IV

De Regeling tarieven scheepvaart 2005 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 1.314’ vervangen door: € 1.344.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 833’ vervangen door: € 852.

3. In het derde lid wordt ‘€ 373’ vervangen door: € 381.

B

In artikel 1.5, eerste en tweede lid, wordt ‘€ 142’ telkens vervangen door: € 145.

C

In artikel 1.7 wordt ‘€ 104’ vervangen door: € 106.

D

In artikel 1.8 wordt ‘€ 104’ vervangen door: € 106.

E

In artikel 1.10, eerste, tweede en derde lid, wordt ‘€ 92’ vervangen door: € 94.

F

In artikel 1.11 wordt ‘€ 110’ vervangen door: € 112.

G

Artikel 1.13 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, onderdelen a en b, en het vierde lid wordt ‘€ 540’ telkens vervangen door: € 552.

2. In het tweede lid, onderdeel c, wordt ‘€ 270’ vervangen door: € 276.

3. In het vierde lid wordt ‘€ 692’ vervangen door: € 708.

4. In het vijfde lid wordt ‘€ 104’ vervangen door: € 106.

5. In het zesde lid wordt ‘€ 234’ vervangen door: € 239.

H

Artikel 1.14 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 359’ vervangen door: € 367.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 105’ vervangen door: € 107.

I

In artikel 1.15 wordt ‘€ 270’ vervangen door: € 276.

J

In artikel 1.17 wordt ‘€ 186’ vervangen door: € 190.

K

Artikel 1.18 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 186’ vervangen door: € 190.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 135’ vervangen door: € 138.

L

Artikel 1.19 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 42,27’ vervangen door: € 42,91.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 21,18’ vervangen door: € 21,48.

M

In artikel 20, eerste lid, worden ‘€ 68,78’ respectievelijk ‘€ 96,89’ vervangen door: ‘€ 69,83’ respectievelijk ‘€ 98,38’.

N

Artikel 1.21 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 32,44’ vervangen door: € 40,56.

2. In het tweede lid wordt “€ 12,21’ vervangen door: € 15,27.

O

Artikel 1.22 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 36,52’ vervangen door: € 45,65.

2. In het tweede en derde lid wordt ‘€ 12,21’ vervangen door: € 15,27.

P

In artikel 1.23 wordt ‘€ 77’ vervangen door: € 82.

Q

Artikel 1.24 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 101’ vervangen door: € 110.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 548’ vervangen door: € 581.

3. In onderdeel c wordt ‘€ 167’ vervangen door: € 177.

4. In onderdeel d wordt ‘€ 40’ vervangen door: € 43.

R

Artikel 1.25 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 42,27’ vervangen door: € 42,91.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 21,18’ vervangen door: € 21,48.

S

In artikel 1.26, eerste lid, worden ‘€ 68,78’ respectievelijk ‘€ 96,89’ vervangen door: ‘€ 69,83’ respectievelijk ‘€ 98,38’.

T

Artikel 1.27d komt als volgt te luiden:

Artikel 1.27d Tarief vrijstellingsbewijs schipper rondvaartboot met beperkt vaargebied

  • 1. Voor de behandeling van de aanvraag van een vrijstellingsbewijs schipper rondvaartboot met beperkt vaargebied, als bedoeld in artikel 7.6 van de Binnenvaartregeling, is een tarief verschuldigd van € 42,91.

  • 2. Voor de behandeling van de aanvraag van een verlenging van een vrijstellingsbewijs schipper rondvaartboot met beperkt vaargebied als bedoeld in artikel 7.6 van de Binnenvaartregeling, in verband met de aan de leeftijd gerelateerde geldigheid van het vaarbewijs, is een tarief verschuldigd van € 21,48.

U

Artikel 1.27e wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 42,27’ vervangen door: € 42,91.

2. In het tweede en derde lid wordt ‘€ 21,18’ vervangen door: € 21,48.

3. In het vierde wordt ‘€ 68,78’ vervangen door: € 69,83.

V

Na artikel 1.27g wordt een artikel ingevoegd luidende:

Artikel 1.27h

  • 1. Voor de behandeling van de aanvraag van een zeilbewijs als bedoeld in artikel 7.9 van de Binnenvaartregeling is een tarief verschuldigd van € 42,91.

  • 2. Voor de behandeling van de aanvraag van een verlenging van een zeilbewijs als bedoeld in artikel 7.9 van de Binnenvaartregeling in verband met de aan de leeftijd gerelateerde geldigheid van het vaarbewijs, is een tarief verschuldigd van € 21,48.

W

Artikel 1.28 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 245,08’ vervangen door: € 248,84.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 68,40’ vervangen door: € 69,44.

3. In het derde lid wordt ‘€ 176,68’ vervangen door: € 179,40.

X

Artikel 1.29 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 42,27’ vervangen door: € 42,91.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 21,18’ vervangen door: € 21,48.

Y

In artikel 1.30 wordt ‘€ 21,18’ vervangen door: € 21,48.

Z

Artikel 1.31 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 124’ vervangen door: € 127.

2. In onderdeel b worden ‘€ 124’ respectievelijk ‘€ 81’ vervangen door: ‘€ 127’ respectievelijk ‘€ 83’.

AA

In artikel 1.32 wordt ‘€ 28’ vervangen door: € 29.

BB

Artikel 2.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 133’ vervangen door: € 136.

2. In het tweede lid, onderdeel a, wordt ‘€ 280’ vervangen door: € 286.

2. In het tweede lid, onderdeel b, wordt ‘€ 243’ vervangen door: € 248.

CC

In artikel 2.3 wordt ‘€ 133’ vervangen door: € 136.

DD

In artikel 2.4 wordt ‘€ 374’ vervangen door: € 382.

EE

In artikel 2.5 wordt ‘€ 954’ vervangen door: € 975.

FF

Artikel 2.6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 135’ vervangen door: € 138.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 47’ vervangen door: € 48.

GG

In artikel 2.7 wordt ‘€ 104’ vervangen door: € 106.

HH

In artikel 2.8, onderdeel a, wordt ‘€ 104’ vervangen door: € 106.

II

In artikel 2.9 wordt ‘€ 104’ vervangen door: € 106.

JJ

Artikel 2.10 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 1.317’ vervangen door: € 1.347.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 142’ vervangen door: € 145.

3. In het derde lid wordt ‘€ 118’ vervangen door: € 121.

4. In het vierde lid wordt ‘€ 405’ vervangen door: € 414.

KK

Artikel 2.11 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 260’ vervangen door: € 266.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 156’ vervangen door: € 160.

LL

In artikel 2.12 wordt ‘€ 148’ vervangen door: € 151.

MM

In artikel 2.13, onderdeel a, wordt ‘€ 104’ vervangen door: € 106.

NN

In artikel 2.14 wordt ‘€ 104’ vervangen door: € 106.

OO

Artikel 2.16 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 212’ vervangen door: € 217.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 145’ vervangen door: € 148.

PP

Artikel 2. 17 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid worden de tabellen vervangen door de volgende tabellen:

Scheepstype

< 500 GT

> 500 GT

Passagiersschip

   

Onderzoek eerste afgifte

€ 333

 

Onderzoek hernieuwde afgifte

€ 333

€ 786

Aannemersmateriaal met voortstuwing

   

Onderzoek eerste afgifte

€ 333

 

Onderzoek hernieuwde afgifte

€ 333

 

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing

   

Onderzoek eerste afgifte

€ 333

 

Onderzoek hernieuwde afgifte

€ 333

 

Scheepstype

< 500 GT

Vrachtschip

 

Onderzoek eerste afgifte

€ 1.194

Scheepstype

< 500 GT

< 24 m

> 24 m

Supply- en supportschip/Special purpose schip/MODU met voortstuwing/vissersvaartuig

     

Onderzoek eerste afgifte

€ 333

 

€ 333

Onderzoek hernieuwde afgifte

€ 333

 

€ 333

MODU zonder voortstuwing/Hotelplatform

     

Onderzoek eerste afgifte

€ 333

   

Onderzoek hernieuwde afgifte

€ 333

   

Sleepboot/Personentender/Patrouille-, peil- en meetvaartuig

     

Onderzoek eerste afgifte

 

€ 333

€ 333

Onderzoek hernieuwde afgifte

 

€ 333

€ 333

2. In het tweede lid wordt ‘€ 489’ vervangen door: € 500.

3. In het derde lid wordt ‘€ 326’ vervangen door: € 333.

QQ

In artikel 2.19 wordt ‘€ 155’ vervangen door: € 158.

RR

Artikel 2.20 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 155’ vervangen door: € 158.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 212’ vervangen door: € 217.

3. In het derde lid wordt ‘€ 145’ vervangen door: € 148.

SS

Artikel 2.21 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 212’ vervangen door: € 217.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 145’ vervangen door: € 148.

TT

Artikel 2.21a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 148’ vervangen door: € 151.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 212’ vervangen door: € 217.

3. In het derde lid wordt ‘€ 145’ vervangen door: € 148.

UU

Artikel 2.21b wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 133’ vervangen door: € 136.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 212’ vervangen door: € 217.

VV

Artikel 2.22 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 206’ vervangen door: € 211.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 212’ vervangen door: € 217.

3. In onderdeel c wordt ‘€ 145’ vervangen door: € 148.

WW

In artikel 2.22a, eerste lid, wordt ‘€ 67’ vervangen door: € 69.

XX

In artikel 2.24 wordt ‘€ 66’ vervangen door: € 70.

YY

Artikel 2.25. wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdelen a en c, wordt ‘€ 102’ vervangen door: € 108.

2. In het eerste lid, onderdeel b wordt ‘€ 69’ vervangen door: € 72.

3. In het tweede lid wordt ‘€ 220’ vervangen door: € 231.

ZZ

In artikel 2.26 wordt ‘€ 133’ vervangen door: € 136.

AAA

In artikel 2.27. wordt ‘€ 110’ vervangen door: € 115.

BBB

In artikel 2.28 wordt ‘€ 123’ vervangen door: € 126.

CCC

In artikel 2.30 worden ‘€ 81’ respectievelijk ‘€ 124’ vervangen door: ‘€ 83’ respectievelijk ‘€ 127’.

DDD

Artikel 2.33 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid worden ‘€ 124’ respectievelijk ‘€ 81’ vervangen door: ‘€ 127’ respectievelijk ‘€ 83’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 28’ vervangen door: € 29.

EEE

Artikel 3.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 1.337’ vervangen door: € 1.367.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 459’ vervangen door: € 469.

FFF

Artikel 3.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 212’ vervangen door: € 217.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 145’ vervangen door: € 148.

GGG

Artikel 3.3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 251’ vervangen door: € 263.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 102’ vervangen door: € 108.

HHH

Artikel 3.4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid en derde lid wordt ‘€ 212’ vervangen door: € 217.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 266’ vervangen door: € 272.

III

In artikel 4.2 wordt ‘€ 68’ vervangen door: € 70.

JJJ

Artikel 4.3, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 104’ vervangen door: € 106.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 133’ vervangen door: € 136.

ARTIKEL V

De Regeling tarieven Spoorwegwet wordt als volgt gewijzigd:

A

De in artikel 2 opgenomen tabel wordt vervangen door:

Vergunning

Bedrijfsvergunning als bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de wet

€ 8.701,–

Beperkte bedrijfsvergunning als bedoeld in artikel 28, tweede lid, van de wet en artikel 8, eerste lid, van het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidsattest

€ 1.242,–

Beperkte bedrijfsvergunning als bedoeld in artikel 28, tweede lid, van de wet en artikel 8, tweede lid, van het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidsattest

€ 4.050,–

B

De in artikel 3 opgenomen tabel wordt vervangen door:

Veiligheidsattest

Deel A

Deel B

Veiligheidsattest voor een spoorwegonderneming die minder dan 300 personeelsleden een veiligheidsfunctie laat uitoefenen

€ 11.933,–

€  7.954,–

Veiligheidsattest voor een spoorwegonderneming die 300 personeelsleden of meer een veiligheidsfunctie laat uitoefenen

€ 25.359,–

€ 16.906,–

Veiligheidsattest voor een spoorwegonderneming die gebruik maakt van de hoofdspoorweg op één locatie, ten behoeve van overgave van spoorvoertuigen of met zelfrijdend gereedschap of een daarmee vergelijkbaar voertuig om werkzaamheden aan of nabij de hoofdspoorweg uit te voeren op een deel van een hoofdspoorweg dat daartoe buiten dienst is gesteld

€  4.555,–

 

C

De in artikel 4 opgenomen tabel wordt vervangen door:

Hernieuwd veiligheidsattest

Deel A

Deel B

Hernieuwd veiligheidsattest voor een spoorwegonderneming die minder dan 300 personeelsleden een veiligheidsfunctie laat uitoefenen

€ 9.353,–

€ 7.060,–

Hernieuwd veiligheidsattest voor een spoorwegonderneming die 300 personeelsleden of meer een veiligheidsfunctie laat uitoefenen

€ 12.798,–

€ 5.967,–

Hernieuwd veiligheidsattest voor een spoorwegonderneming die gebruik maakt van de hoofdspoorweg op één locatie, ten behoeve van overgave van spoorvoertuigen of met zelfrijdend gereedschap of een daarmee vergelijkbaar voertuig om werkzaamheden aan of nabij de hoofdspoorweg uit te voeren op een deel van een hoofdspoorweg dat daartoe buiten dienst is gesteld

€ 4.555,–

 

D

De in artikel 5 opgenomen tabel wordt vervangen door:

Wijziging veiligheidsattest

Deel A

Deel B

Wijziging van een veiligheidsattest voor een spoorwegonderneming die minder dan 300 personeelsleden een veiligheidsfunctie laat uitoefenen

€ 5.967,–

€  3.978,–

Wijziging van een veiligheidsattest voor een spoorwegonderneming die 300 personeelsleden of meer een veiligheidsfunctie laat uitoefenen

€ 8.950,–

€  5.967,–

Wijziging van een veiligheidsattest voor een spoorwegonderneming die gebruik maakt van de hoofdspoorweg op één locatie, ten behoeve van overgave van spoorvoertuigen of met zelfrijdend gereedschap of een daarmee vergelijkbaar voertuig om werkzaamheden aan of nabij de hoofdspoorweg uit te voeren op een deel van een hoofdspoorweg dat daartoe buiten dienst is gesteld

€ 1.518,–

 

E

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. De in het eerste lid opgenomen tabel wordt vervangen door:

Inzetcertificaat

Inzetcertificaat of het op aanvraag wijzigen hiervan, indien het een spoorvoertuig betreft waarvan voor eenzelfde type niet eerder een inzetcertificaat is verleend

€ 5.192,–

Inzet certificaat of het op aanvraag wijzigen hiervan, indien het een spoorvoertuig betreft waarvoor van eenzelfde type al eerder een inzetcertificaat is verleend

€ 217,–

2. In het tweede lid wordt ‘€ 26,–‘ vervangen door: € 27,–.

F

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 2.356,–‘ vervangen door: € 2.409,–.

2. in het tweede lid wordt ‘€ 2.553,–‘ vervangen door: € 2.610,–.

G

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 6.566,–‘ vervangen door: € 6.713,–.

2. in het tweede lid wordt ‘€ 1.903,–‘ vervangen door: € 1.945,–.

H

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 1.701,–‘ vervangen door: € 1.739,–.

2. in het eerste en tweede lid wordt ‘€ 1.056,–‘ telkens vervangen door: €  1.080,–.

I

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 3.805,–‘ vervangen door: € 3.891,–.

2. in het tweede lid wordt ‘€ 1.479,–‘ vervangen door: € 1.513,–.

J

In artikel 11 wordt ‘€ 3.805,–‘ vervangen door: € 3.891,–.

K

In artikel 12 wordt ‘€ 926,–‘ vervangen door: € 947,–.

L

In artikel 12a wordt ‘€ 131,–‘ vervangen door: € 134,–.

M

In artikel 13 wordt ‘€ 210,–‘ vervangen door: € 215,–.

ARTIKEL VI

De Regeling vergoedingen documenten Wet personenvervoer 2000 wordt als volgt gewijzigd:

A

De in artikel 1 opgenomen tabel wordt vervangen door:

Vergunning

Communautaire vergunning

€ 1.324,–

Taxivervoer

€ 1.207,–

B

De in artikel 2 opgenomen tabel wordt vervangen door:

Wijzigen vergunning

Communautaire vergunning

€ 439,–

Taxivervoer

€ 768,–

Taxivervoer en communautaire vergunning, beperkt tot de gegevens bedoeld in artikel 14, eerste of tweede lid, of artikel 15, eerste lid, onder b, van het Besluit personenvervoer 2000

€ 110,–

C

De in artikel 3 opgenomen tabel wordt vervangen door:

Document

Erkenning van EG-beroepskwalificaties taxivervoer

€ 319,–

Ontheffing vakbekwaamheid

€ 319,–

D

De in artikel 4 opgenomen tabel wordt vervangen door:

Document

Verlening van een communautaire vergunning

€ 1.324,–

Gewaarmerkt afschrift van een communautaire vergunning

€ 82,–

Verlening van een vergunning geregeld vervoer

€ 1.754,–

Wijziging van een vergunning geregeld vervoer

€ 877,–

Wijziging van de naam van de onderaannemer, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van verordening (EEG) nr. 684/92, of van de gegevens, bedoeld in artikel 8, derde lid, van verordening (EEG) nr. 684/92 of in artikel 15, eerste lid, onder b, van het Besluit personenvervoer 2000 in de vergunning geregeld vervoer

€ 219,–

Vergunningbewijs geregeld vervoer

€ 66,–

Vergunning pendelvervoer

€ 877,–

Reisbladen

€ 55,–

Transitovergunning

€ 1.096,–

Attest eigen vervoer binnen de EU

€ 110,–

Vergunning ongeregeld vervoer met bussen

€ 110,–

E

De in artikel 5 opgenomen tabel wordt vervangen door:

Vergunningbewijs

Gewaarmerkt afschrift van een communautaire vergunning

€ 82,–

Taxivervoer

€ 44,–

F

In artikel 7 na ‘artikel 1, onderdelen i, j en k van het Besluit personenvervoer 2000’ ingevoegd: alsmede voor het behandelen van een aanvraag om verlening van een vervangende kaart als bedoeld in artikel 83, vierde lid, van dat besluit,.

ARTIKEL VII

Artikel 2 van de Tariefregeling vervoer gevaarlijke stoffen wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 322,–‘ vervangen door: € 330,–.

2. in het tweede lid wordt ‘€ 4441,–‘ vervangen door: € 4541,–.

ARTIKEL VIII

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2012. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst wordt gepubliceerd na 31 december 2011 treedt de regeling in werking met ingang van de dag na publicatie van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen.

TOELICHTING

Algemeen

Deze regeling wijzigt de Regeling aanvraag autorisatie classificatiecode vuurwerk, de Regeling olie-afgifteboekje Rijnvaart 1995, de Regeling tachograafkaarten, de Regeling tarieven scheepvaart 2005, de Regeling tarieven Spoorwegwet, de Regeling vergoedingen documenten Wet personenvervoer 2000 en de Tariefregeling vervoer gevaarlijke stoffen. In deze regelingen zijn tarieven vastgesteld die worden gehanteerd voor diensten die door of namens de overheid ten behoeve van derden worden uitgevoerd in het kader van diverse wetten en algemene maatregelen van bestuur op het gebied van de scheepvaart en het spoor- en wegvervoer. Uitgangspunt van het kabinetsbeleid is dat de overheid voor het verlenen van diensten aan derden, zo veel mogelijk kostendekkende tarieven hanteert.

Administratieve lasten

De onderhavige wijzigingsregeling bevat enkel wijzigingen ten aanzien van de tarieven die door de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW), de Stichting Afvalstoffen en Vaardocumenten Binnenvaart (SAB), het Centraal bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) en Kiwa N.V (Kiwa) worden gehanteerd voor het verlenen van diensten. Aan deze wijzigingsregeling zijn geen administratieve lasten voor de burger of het bedrijfsleven verbonden.

Consultatie

IVW

De verhoging van de tarieven die door de IVW gehanteerd wordt in de sectoren scheepvaart, railvervoer en wegvervoer betreft enkel een inflatiecorrectie. Met betrekking tot scheepvaart is vanwege de geringe aanpassing afgezien van consultatie van de sector. Voor wat betreft de andere sectoren zijn, gezien de verplichting tot consultatie die volgt uit de Wet personenvervoer 2000, de tarieven die op deze wet zijn gebaseerd voorgelegd aan de brancheorganisaties middels de Overlegorganen Verkeer en Waterstaat. Uit de consultatie kwam naar voren dat de brancheorganisaties de tariefverhoging voor 2012 afkeuren. Aangezien het enkel een inflatiecorrectie betreft, en het in lijn is met het kabinetsstandpunt om zo veel mogelijk kostendekkende tarieven te hanteren, heeft de consultatie desondanks geen aanleiding gegeven om af te wijken van de tariefvoorstellen.

Kiwa

Bij de overdracht van een deel van het takenpakket van de IVW naar Kiwa zijn contractueel enkele afspraken vastgelegd. Onder andere is bepaald dat gedurende de eerste drie jaren na overdracht, op voorstel van Kiwa, de tarieven binnen bepaalde marges mogen stijgen waar dit nodig is om tot kostendekkende tarieven te komen. Het aan de onderhavige wijziging ten grondslag liggende tariefvoorstel voldoet hieraan. Verder is bepaald dat Kiwa de tariefvoorstellen voor consultatie dient voor te leggen aan de brancheorganisaties. Kiwa heeft aan deze verplichting voldaan. De tariefverhoging voor 2012 wordt echter voor wat betreft het taxi, bus- en goederenvervoer door de brancheorganisatie afgekeurd. Voor wat betreft de binnenvaart, koopvaardij en visserij plaatsen de brancheorganisaties enkele kanttekeningen, maar wordt geen bezwaar gemaakt tegen de tariefverhoging.

De consultatie heeft geen aanleiding gegeven om af te wijken van de tariefvoorstellen. Dit is in belangrijke mate ingegeven door het feit dat de tariefvoorstellen in lijn zijn met de in het contract afgesproken voorwaarden. Daarnaast is het risico van verdere grote tariefstijgingen, gelet op het contract, beperkt en zullen de tarieven drie jaar na overdracht van taken aan Kiwa elk jaar dalen (in reële termen).

Artikelsgewijze toelichting

De artikelen I, IV, onderdelen A tot en met K, Z tot en met WW, ZZ, BBB tot en met FFF, HHH tot en met JJJ, V en VII

De tarieven die de IVW tot nu toe hanteert zijn nog niet voor alle diensten kostendekkend. In verband met de economische recessie worden de tarieven in 2012 slechts aangepast met de prijsbijstelling voor 2011, 2,25%. Met deze aanpassing wordt daarmee afgezien van een reële tariefstijging.

De artikelen III, IV, onderdelen P, Q, XX, YY, AAA en GGG, en VI

Op 1 juni 2010 is de afgifte van een aantal vergunningen door de Minister van Infrastructuur en Milieu in mandaat overgedragen aan Kiwa. De met deze onderdelen bewerkstelligde wijzigingen hebben betrekking op de hiermee verband houdende werkzaamheden. Deze werkzaamheden werden voordien door de IVW uitgevoerd.

De stijging, inclusief inflatiecorrectie, die met de onderhavige wijziging wordt toegepast bedraagt:

  • gemiddeld 5,4% voor wat betreft de binnenvaart;

  • gemiddeld 8,5% voor wat betreft de koopvaardij en visserij;

  • gemiddeld 9,2% voor wat betreft het taxi-, bus- en goederenvervoer.

De tarieven in deze onderdelen zijn alle exclusief BTW. Voor de betrokken werkzaamheden wordt vervolgens door Kiwa BTW berekend.

Daarnaast corrigeert artikel VI, onderdeel F een omissie in artikel 26 van de Regeling erkenning werkplaatsen boordcomputer taxi (Stcrt. 18616), waarin een vervangingsbepaling was opgenomen voor artikel 7 van de Regeling vergoedingen documenten Wet personenvervoer 2000.

Artikel IV, onderdelen L, M en R tot en met Y

De divisie CCV van het CBR brengt kosten in rekening voor het afleggen van examens en de afgifte van vaarbewijzen voor de binnenvaartsector. Ten opzichte van de tarieven die hiervoor in 2011 werden gehanteerd is er sprake van een indexering van 1,5246%. Dit percentage is vastgesteld op basis van een door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het CBR overeengekomen berekening voor prijs- en loonindexatie die is vastgelegd in de Regeling goedkeuring tarieven CBR. De indexering wordt toegepast op de tarieven exclusief BTW. Na de indexering wordt vervolgens 19% BTW toegepast.

Middels onderdeel T is in artikel 1.27d, tweede lid, voor de behandeling van de aanvraag van een verlenging van een vrijstellingsbewijs schipper rondvaartboot met beperkt vaargebied, als bedoeld in artikel 7.6 van de Binnenvaartregeling, in verband met de aan de leeftijd gerelateerde geldigheid van het vaarbewijs, nu ook een tarief opgenomen. Dit tarief komt overeen met het tarief dat voor de verlenging van het vaarbewijs, in verband met de aan de leeftijd gerelateerde geldigheid daarvan in rekening wordt gebracht, te weten € 21,48.

Middels onderdeel V zijn in artikel 1.27h voor de behandeling van de aanvraag van een zeilbewijs, als bedoeld in artikel 7.9 van de Binnenvaartregeling, en de verlenging daarvan in verband met de aan de leeftijd gerelateerde geldigheid van het vaarbewijs, nu ook een tarieven opgenomen van € 42,91 respectievelijk € 21.48.

Deze tarieven komen overeen met het tarief dat voor de behandeling van de eerste aanvraag van een (beperkt) groot vaarbewijs en de verlenging daarvan in verband met de aan de leeftijd gerelateerde geldigheid in rekening wordt gebracht.

De artikelen II en IV, onderdelen N en O

De SAB brengt kosten in rekening voor de afgifte en het jaarlijks afstempelen van een dienstboekje, de afgifte van het vaartijdenboek, de afgifte van een verklaring bij het vaartijdenboek, het verrichten van wijzigingen in het vaartijdenboek of in een verklaring, de afgifte van het olieafgifteboekje, autorisatie en registratie van een buiten Nederland verkregen olieafgifteboekje en voor het wijzigen van een olieafgifteboekje. De door middel van de onderhavige wijzigingsregeling bewerkstelligde verhoging van de tarieven van 25% maakt deel uit van een reeks tevoren afgesproken verhogingen met als doel de balietaken van de SAB in een periode van vijf jaar kostendekkend te maken. In 2009 zijn de tarieven met 15% verhoogd en in 2010 en 2011 met 25%. Ook in 2013 zullen de tarieven met 25% worden verhoogd. De tariefstijging en het idee van het kostendekkend maken van de balietaken van de SAB hebben de instemming van de brancheorganisaties.

Artikel VIII

Op grond van het kabinetsbeleid inzake vaste verandermomenten treden ministeriële regelingen in werking met ingang van 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. Bekendmaking geschiedt uiterlijk twee maanden voor inwerkingtreding. In deze wijzigingsregeling wordt echter afgeweken van deze termijn van twee maanden. Dit vanwege het feit dat het doorschuiven van de inwerkingtreding naar het volgende vaste verandermoment (1 april 2012) zal leiden tot grote nadelige (financiële) gevolgen voor de IVW, de SAB, het CBR en Kiwa.

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen.