Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-12-2011 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2011-21803".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2011-11-18
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 8, eerste lid, Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemngen Wft
Identifier stcrt-2011-21803
Jaargang 2011
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Organisatietype ministerie
Pskey SC154330
Publicatiedatum 2011-12-05
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 21803
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Wijziging van de Regeling vaststelling toetstermen examens financiele dienstverlening Wft
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken