Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatscourant 2011, 17494Overig

Bekendmaking beslissing op bezwaar tegen het Besluit houdende wijziging van de Regeling snelle motorboten Rijkswateren 1995

22 september 2011

Nr. IeM/BSK-2011/127225

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 7:12, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, maak ik hierbij de zakelijke inhoud bekend van mijn beslissing op het bezwaarschrift tegen het Besluit houdende wijziging van de Regeling snelle motorboten Rijkswateren 1995. Dit besluit is op 22 juni 2011 in de Staatscourant bekend gemaakt (Stcrt. 2011, nr. 11344).

Het bezwaar richt zich tegen de aanpassing van het snelvaar- en waterskigebied op de Maas nabij Grubbenvorst. Dit gebied is in het bestreden besluit verkleind van km 111.000–113.700 tot km 111.000–112.600.

Het bezwaar verklaar ik gegrond. Reden daarvoor is dat is gebleken, dat door de verkleining van het gebied een onveiliger situatie zal ontstaan voor de daar aanwezige recreatie- en beroepsvaart. Ik herroep derhalve artikel I, onder A, sub 1 en onder B, sub 1 van het Besluit houdende wijziging van de Regeling snelle motorboten Rijkswateren 1995.

Dit betekent dat de Regeling snelle motorboten Rijkswateren 1995 als volgt komt te luiden:

artikel 1, eerste lid, aanhef en onder ak, onderdeel 4: van km 111.000 tot 113.700.

artikel 2, eerste lid, aanhef en onder x, onderdeel 4: van km 111.000 tot 113.700.

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen.