Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-09-2011 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2011-17433".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 25, tweede lid, Binnenvaartbesluit
Grondslag Artikelen 8, eerste lid, 32, eerste en tweede lid, en 48, vierde lid, Binnenvaartwet
Identifier stcrt-2011-17433
Jaargang 2011
Onderwerp Verkeer | Water
Organisatietype ministerie
PS key SC150513
Publicatiedatum 2011-09-30
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 17433
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Wijziging Binnenvaartregeling ter implementatie van CCR-resolutie 2011-I, invoering van het praktijkexamen binnenvaart, en ter reparatie van enkele onvolkomenheden
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken