Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-09-2011 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De publicatie is van het type Adviezen Raad van State en heeft als identifier "stcrt-2011-16697".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2011-16697
Jaargang 2011
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2011-09-26
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 16697
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Rubriek Adviezen Raad van State
Taal nl
Titel Besluit van ........ houdende algemene regels ter bescherming van de nationale ruimtelijke belangen (Besluit algemene regels ruimtelijke ordening)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken