Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-01-2011 gepubliceerd door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2011-1433".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2011-01-24
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikelen 3.98a, derde en zesde lid, en 3.98b, vierde lid, Vreemdelingenbesluit 2000
Identifier stcrt-2011-1433
Jaargang 2011
Onderwerp Migratie en integratie | Integratie
Organisatietype ministerie
PS key SC135097
Publicatiedatum 2011-01-31
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 1433
Publicerende organisatie Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 januari 2011, nr. CZW 2011036710, tot wijziging van het Examenprogramma basisexamen inburgering en het Examenreglement basisexamen inburgering (wijziging examenprogramma en examenreglement in verband met verhoging eisen basisexamen inburgering)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken