Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatscourant 2011, 10892Onteigeningen

Kennisgeving koninkijk besluit van 30 mei 2011, nr. 11.001310, tot aanwijzing ter onteigening van onroerende zaken in de gemeente Gorinchem ten name van de gemeente Gorinchem ten behoeve van de uitvoering van het bestemmingsplan Hoog Dalem.

De minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend, dat ingevolge artikel 78, zevende lid, van de onteigeningswet, in het gemeentehuis van Gorinchem met ingang van 22 juni 2011 gedurende zes weken ter inzage ligt het koninklijk besluit van 30 mei 2011, no. 11.001310. Het besluit ligt in die periode ook ter inzage bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, locatie Rijnstraat 8 te Den Haag.

De in het koninklijk besluit ten name van de gemeente Gorinchem ter onteigening aangewezen onroerende zaken zijn nodig voor de uitvoering van het bestemmingsplan ‘Hoog Dalem’. De door de Kroon ter onteigening aangewezen gronden hebben de bestemming ‘Maatschappelijk’ (M), ‘Centrum’ (C), ‘Wonen’ (W), ‘Tuin’ (T), ‘Groen’ (G), ‘Verkeer-Verblijfsgebied’ (V-VB) en ‘Water’ (WA). Op de gronden zullen werken en werkzaamheden ten behoeve van die bestemming worden uitgevoerd.

Het koninklijk besluit is geplaatst in de Staatscourant van 10 juni 2011, no. 10355.

Tegen het besluit staat geen beroep open.