Rectificatie Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 6 januari 2010, nr. DDE-02/010, tot wijziging van het Besluit van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking van 23 november 2009, nr. DDE-710/09, tot vaststelling van de beleidsregels en een subsidieplafond voor het Private Sector Investeringsprogramma

In het besluit van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 6 januari 2010, nr. DDE-02/010, tot wijziging van de beleidsregels voor het Private Sector Investeringsprogramma (Stcrt 2010, 647) is in de gewijzigde Bijlage 1, paragraaf 5, onderdeel 1, ten onrechte geen melding gemaakt van Bolivia. Aan de opsomming van landen moet na Benin ‘Bolivia’ worden ingevoegd. In verband hiermee moet in dit onderdeel het getal 42 vervangen worden door: 43.

Naar boven