Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ConsumentenautoriteitStaatscourant 2010, 538Overig

Wijziging Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Consumentenautoriteit 2007

17 december 2009

Nr. CA\9224771

De Consumentenautoriteit,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 2.2 van de Wet handhaving consumentenbescherming en artikel 20 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2004;

Besluit:

ARTIKEL I

Onder vervanging van de punt door een puntkomma in onderdeel g van artikel 9 van het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Consumentenautoriteit 2007, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • h. het verstrekken van informatie als bedoeld in de Instructie van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 10 maart 2008, nr. CA/8027476, aan de Consumentenautoriteit inzake de informatiestrekking aan consumenten betreffende schadeveroorzakende handelspraktijken waarbij de namen van bedrijven worden genoemd (Stcrt. 59).

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 december 2009

M.E. Hulshof.