Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-11-2010 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2010-18130".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikelen 35 en 37, Wet op de rechtsbijstand
Identifier stcrt-2010-18130
Jaargang 2010
Onderwerp Recht | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
PS key SC130466
Publicatiedatum 2010-11-18
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 18130
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Ingevolge artikel 49 van de Wet op de rechtsbijstand wordt onderstaand ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand en het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 bekendgemaakt. Aan een ieder wordt de gelegenheid geboden om binnen vier weken na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het ontwerp wordt geplaatst wensen en bezwaren ter kennis te brengen van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken