Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-07-2010 gepubliceerd door De Nederlandsche Bank. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2010-11135".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2010-07-07
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikelen 23, 24a en 25a, Besluit prudentiële regels Wft
Grondslag Artikelen 3:17, Wet op het financieel toezicht
Identifier stcrt-2010-11135
Jaargang 2010
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Organisatietype zelfstandig bestuursorgaan
PS key SC123176
Publicatiedatum 2010-07-15
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 11135
Publicerende organisatie De Nederlandsche Bank
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Beleidsregel behandeling concentratierisico opkomende landen
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken