Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-11-2009 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2009-17796".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2009-11-13
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikelen 10, eerste lid, en 27, eerste lid, Besluit stimulering duurzame energieproductie
Identifier stcrt-2009-17796
Jaargang 2009
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
PS key SC108534
Publicatiedatum 2009-11-24
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 17796
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Economische Zaken van 13 november 2009, nr. WJZ/9190922 houdende wijziging van de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2009 in verband met het wijzigen van enkele subsidieplafonds
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken