Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-07-2009 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2009-11554".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2009-07-23
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikelen 48c en 48d, Wet Justitie-subsidies
Grondslag Artikelen 10:3, 10:4, eerste lid, 10:9 en 10:12, Algemene wet bestuursrecht
Identifier stcrt-2009-11554
Jaargang 2009
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype ministerie
PS key SC102298
Publicatiedatum 2009-07-31
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 11554
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Justitie van 23 juli 2009, nr. 5612426/09, houdende verlening van mandaat aan de Raad voor rechtsbijstand te ’s-Hertogenbosch betreffende het verlenen van subsidies en het vaststellen van beleidsregels dienaangaande
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken