Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-07-2008 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2008-134-p9-SC86537".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Vaststelling selectielijst neerslag handelingen Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beleidsterrein Brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing vanaf 1945
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2008-06-16
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stcrt-2008-134-p9-SC86537
Jaargang 2008
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Politie, brandweer en hulpdiensten
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Terrorisme
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Rampen
Onderwerp Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid
Onderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Organisatietype ministerie
Paginanummer(s) 9
PS key SC86537
Publicatiedatum 2008-07-15
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 134
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek Overig
Taal nl
Titel Vaststelling selectielijst neerslag handelingen Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beleidsterrein Brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing vanaf 1945
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties