Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-07-2007 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2007-140-p33-SC81458".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever (Citeertitel)
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2007-07-13
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stcrt-2007-140-p33-SC81458
Jaargang 2007
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Onderwerp Sociale zekerheid | Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Organisatietype ministerie
Paginanummer(s) 33
PS key SC81458
Publicatiedatum 2007-07-24
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 140
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties