Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-05-2006 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2006-91-p11-SC74889".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Vaststelling gedragslijn voor beoordeling van buitenlandse documenten door middel van legalisatie en verificatie
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stcrt-2006-91-p11-SC74889
Jaargang 2006
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Paginanummer(s) 11
PS key SC74889
Publicatiedatum 2006-05-10
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 91
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Overig
Taal nl
Titel Vaststelling gedragslijn voor beoordeling van buitenlandse documenten door middel van legalisatie en verificatie
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties