Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-10-2006 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2006-203-p17-SC77236".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Citeertitel Loonheffingen. Pensioenopbouw; premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2006-10-11
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stcrt-2006-203-p17-SC77236
Jaargang 2006
Onderwerp Werk | Arbeidsvoorwaarden
Onderwerp Sociale zekerheid | Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Onderwerp Sociale zekerheid | Ouderen
Organisatietype ministerie
Pagina 17
Pskey SC77236
Publicatiedatum 2006-10-18
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 203
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek Overig
Taal nl
Titel Loonheffingen. Pensioenopbouw; premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties