Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-08-2006 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2006-164-p9-SC76521".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Wijziging Regeling certificaten warmtekrachtkoppeling Elektriciteitswet 1998 (Citeertitel)
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2006-08-18
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stcrt-2006-164-p9-SC76521
Jaargang 2006
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Organisatietype ministerie
Paginanummer(s) 9
PS key SC76521
Publicatiedatum 2006-08-24
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 164
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Wijziging Regeling certificaten warmtekrachtkoppeling Elektriciteitswet 1998
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties