Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-04-2005 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2005-66-p25-SC69454".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Citeertitel Gezamenlijke regeling als gevolg van de spaarrenterichtlijn
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stcrt-2005-66-p25-SC69454
Jaargang 2005
Onderwerp Financiën | Belasting
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Onderwerp Bestuur | De Nederlandse Antillen en Aruba
Organisatietype ministerie
Pagina 25
Pskey SC69454
Publicatiedatum 2005-04-06
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 66
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek Overig
Taal nl
Titel Gezamenlijke regeling als gevolg van de spaarrenterichtlijn
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties