Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-12-2005 gepubliceerd door Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2005-252-p69-SC73139".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Regeling beleidsregels arbeidsinschakeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2005-12-20
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stcrt-2005-252-p69-SC73139
Jaargang 2005
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Onderwerp Sociale zekerheid | Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Organisatietype zelfstandig bestuursorgaan
Paginanummer(s) 69
PS key SC73139
Publicatiedatum 2005-12-28
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 252
Publicerende organisatie Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling beleidsregels arbeidsinschakeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties