Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-12-2005 gepubliceerd door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2005-237-p27-SC72537".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Wijziging Regeling ammoniak en veehouderij
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2005-11-21
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stcrt-2005-237-p27-SC72537
Jaargang 2005
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Onderwerp Landbouw | Dieren
Organisatietype ministerie
Paginanummer(s) 27
PS key SC72537
Publicatiedatum 2005-12-06
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 237
Publicerende organisatie Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Wijziging Regeling ammoniak en veehouderij
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties