Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-08-2005 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2005-156-p9-SC71062".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Vaststelling selectielijst neerslag Handelingen Minister van Defensie beleidsterrein Dienstplicht over de periode vanaf 1945
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2005-06-14
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stcrt-2005-156-p9-SC71062
Jaargang 2005
Onderwerp Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid
Onderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Onderwerp Internationaal | Defensie
Organisatietype ministerie
Paginanummer(s) 9
PS key SC71062
Publicatiedatum 2005-08-15
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 156
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek Overig
Taal nl
Titel Vaststelling selectielijst neerslag Handelingen Minister van Defensie beleidsterrein Dienstplicht over de periode vanaf 1945
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties