Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-12-2004 gepubliceerd door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2004-248-p58-SC67993".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Citeertitel Aanwijzing spoorwegen als locaalspoorweg
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stcrt-2004-248-p58-SC67993
Jaargang 2004
Onderwerp Verkeer | Spoor
Organisatietype ministerie
Pagina 58
Pskey SC67993
Publicatiedatum 2004-12-23
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 248
Publicerende organisatie Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Aanwijzing spoorwegen als locaalspoorweg
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties