Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-06-1995 gepubliceerd door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-1995-105-p8-SC2804".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Citeertitel Tweede fase inwerkingtreding saneringsregeling Wet bodembescherming, nadere invulling 'huidig gebruik'
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stcrt-1995-105-p8-SC2804
Jaargang 1995
Onderwerp Natuur en milieu | Bodem
Organisatietype ministerie
Pagina 8
Pskey SC2804
Publicatiedatum 1995-06-02
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 105
Publicerende organisatie Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Rubriek Overig
Taal nl
Titel Tweede fase inwerkingtreding saneringsregeling Wet bodembescherming, nadere invulling ’huidig gebruik’
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties