Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-02-2024 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2024-21".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 36410-IX
Beleidsonderwerp Financiën | Begroting
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2023-12-13
Datum van uitgifte 2024-02-12
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2024-21
Jaargang 2024
Maker Ministerie van Financiën
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StbWet-Web/1.5/xml/MC-OEP-StbWet-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2024-02-12
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 21
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 13 december 2023 tot vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2024
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid