Besluit van 28 juni 2024, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 21 mei 2024 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 in verband met het aanbieden van praktijkgerichte vakken in de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo (Stb. 2024, 137)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs 27 juni 2024, nr. WJZ/46759411 (ID25372);

Gelet op artikel II van het Besluit van 21 mei 2024 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 in verband met het aanbieden van praktijkgerichte vakken in de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo (Stb. 2024, 137);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit van 21 mei 2024 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 in verband met het aanbieden van praktijkgerichte vakken in de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo (Stb. 2024, 137) treedt in werking met ingang van 1 augustus 2024.

Onze Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 28 juni 2024

Willem-Alexander

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, M.L.J. Paul

Uitgegeven de tiende juli 2024

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

Naar boven