Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-02-2024 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2024-20".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 36470-XVI
Beleidsonderwerp Financiën | Begroting
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2024-01-31
Datum van uitgifte 2024-02-12
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2024-20
Jaargang 2024
Maker Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StbWet-Web/1.5/xml/MC-OEP-StbWet-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2024-02-12
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 20
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 31 januari 2024 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid