Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-05-2024 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2024-124".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Verkeer | Luchtvaart
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2024-04-26
Datum van uitgifte 2024-05-10
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel II van de Wet van 13 maart 2024 tot wijziging van de Wet luchtvaart in verband met een informatieplicht voor luchthavenexploitanten en enkele technische verbeteringen;
Identifier stb-2024-124
Jaargang 2024
Maker Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StbKleinKoninkBesluit-Web/1.8/xml/MC-OEP-StbKleinKoninkBesluit-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2024-05-10
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 124
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 26 april 2024, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 13 maart 2024 tot wijziging van de Wet luchtvaart in verband met een informatieplicht voor luchthavenexploitanten en enkele technische verbeteringen
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Vervangen door stb-2024-124-n1