Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-12-2023 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2023-506".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 36424
Beleidsonderwerp Financiën | Belasting
Citeertitel Wet compensatie wegens selectie aan de poort
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2023-12-20
Datum van uitgifte 2023-12-27
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2023-506
Jaargang 2023
Maker Ministerie van Financiën
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StbWet-Web/1.5/xml/MC-OEP-StbWet-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2023-12-27
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 506
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 20 december 2023, houdende regels ten behoeve van de compensatie voor burgers wegens de selectie van de aangifte inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen waarvan niet aannemelijk is dat die selectie heeft plaatsgevonden op fiscale gronden (Wet compensatie wegens selectie aan de poort)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid