Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-11-2023 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2023-417".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 35335
Behandeld dossier 35673
Behandeld dossier 36415
Beleidsonderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Werk | Organisatie en beleid
Citeertitel Verzamelwet SZW 2024
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2023-11-08
Datum van uitgifte 2023-11-21
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2023-417
Jaargang 2023
KetenID 14511
Maker Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StbWet-Web/1.5/xml/MC-OEP-StbWet-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2023-11-21
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 417
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 8 november 2023 tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2024)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid