Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-02-2023 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2023-41".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 35348
Behandeld dossier 35498
Behandeld dossier 36028
Behandeld dossier 36034
Beleidsonderwerp Recht | Burgerlijk recht
Citeertitel Wet technische eenmaking Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2023-01-25
Datum van uitgifte 2023-02-10
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2023-41
Jaargang 2023
Maker Ministerie van Justitie en Veiligheid
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StbWet-Web/1.5/xml/MC-OEP-StbWet-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2023-02-10
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 41
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 25 januari 2023, houdende wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met de technische eenmaking van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Wet technische eenmaking Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid