Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-11-2023 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2023-398".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 36360-VII
Behandeld dossier 36018;1
Behandeld dossier 36120-VII;5
Behandeld dossier 36177;1
Behandeld dossier 36183;1
Beleidsonderwerp Financiën | Begroting
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2023-09-27
Datum van uitgifte 2023-11-08
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2023-398
Jaargang 2023
Maker Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StbWet-Web/1.5/xml/MC-OEP-StbWet-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2023-11-08
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 398
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 27 september 2023 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022 (Slotwet)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid