Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-02-2023 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2023-36".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 36250-XV
Beleidsonderwerp Financiën | Begroting
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2023-02-25
Datum van uitgifte 2023-02-08
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2023-36
Jaargang 2023
Maker Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StbWet-Web/1.5/xml/MC-OEP-StbWet-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2023-02-08
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 36
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 25 januari 2023 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid