Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-09-2023 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2023-316".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2023-09-20
Datum van uitgifte 2023-09-29
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel V van de Wet van 24 maart 2023 tot wijziging van enige bepalingen in Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek van Bonaire, Sint Eustatius en Saba met betrekking tot de keuze van de geslachtsnaam (introductie gecombineerde geslachtsnaam) (Stb. 2023, 116);
Identifier stb-2023-316
Jaargang 2023
Maker Ministerie van Justitie en Veiligheid
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StbKleinKoninkBesluit-Web/1.5/xml/MC-OEP-StbKleinKoninkBesluit-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2023-09-29
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 316
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 20 september 2023 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 24 maart 2023 tot wijziging van enige bepalingen in Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek van Bonaire, Sint Eustatius en Saba met betrekking tot de keuze van de geslachtsnaam (introductie gecombineerde geslachtsnaam) (Stb. 2023, 116)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid