Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-02-2023 gepubliceerd door het Ministerie van Algemene Zaken. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2023-27".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 36200-I
Beleidsonderwerp Financiën | Begroting
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2022-12-21
Datum van uitgifte 2023-02-02
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2023-27
Jaargang 2023
Maker Ministerie van Algemene Zaken
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StbWet-Web/1.5/xml/MC-OEP-StbWet-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2023-02-02
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 27
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 21 december 2022, houdende vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2023
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid