Besluit van 26 juni 2023, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van bepalingen van het Besluit van 17 februari 2023 tot wijziging van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen naar aanleiding van het vervallen van de uitzondering van de meldplicht voor informatie over de vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van, nr. IenW/BSK-2023/148671, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel II van het Besluit van 17 februari 2023 tot wijziging van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen naar aanleiding van het vervallen van de uitzondering van de meldplicht voor informatie over de vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit van 17 februari 2023 tot wijziging van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen naar aanleiding van het vervallen van de uitzondering van de meldplicht voor informatie over de vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen treedt in werking op 1 juli 2023.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 26 juni 2023

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, V.L.W.A. Heijnen

Uitgegeven de negenentwintigste juni 2023

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Artikel II van het Besluit van 17 februari 2023 tot wijziging van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen naar aanleiding van het vervallen van de uitzondering van de meldplicht voor informatie over de vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen (Stb. 2023, 117) regelt dat inwerkingtreding van dat besluit plaatsvindt bij koninklijk besluit. In de toelichting van dat besluit is aangegeven dat het besluit na afloop van de nahang, bedoeld in artikel 21.6, vijfde lid, van de Wet milieubeheer, in werking zal treden. De nahangperiode is eind mei 2023 afgelopen; het Besluit van 17 februari 2023 tot wijziging van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen naar aanleiding van het vervallen van de uitzondering van de meldplicht voor informatie over de vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen (Stb. 2023, 117) zal daarom op het vaste verandermoment van 1 juli 2023 in werking treden.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, V.L.W.A. Heijnen

Naar boven