Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-06-2023 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2023-223".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 36304
Behandeld dossier 36271;1
Behandeld dossier 36271;2
Beleidsonderwerp Financiën | Begroting
Beleidsonderwerp Economie | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2023-06-07
Datum van uitgifte 2023-06-23
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2023-223
Jaargang 2023
Maker Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StbWet-Web/1.5/xml/MC-OEP-StbWet-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2023-06-23
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 223
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 7 juni 2023 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake lening Invest-NL in verband met SIF)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid