Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-06-2023 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2023-219".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 32043;570
Behandeld dossier 32043;596
Behandeld dossier 32043;597
Behandeld dossier 36067;J
Behandeld dossier 36067;O
Beleidsonderwerp Sociale zekerheid | Ouderen
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2023-06-22
Datum van uitgifte 2023-06-30
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op de artikelen 144, eerste lid, en 150b, derde lid, van de Pensioenwet en de artikelen 139, eerste lid, en 145a, tweede lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling
Identifier stb-2023-219
Jaargang 2023
KetenID 13622
Maker Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StbAMvB-Web/1.7/xml/MC-OEP-StbAMvB-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2023-06-30
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 219
Raad van State adviesnummer W12.23.00096/III
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 22 juni 2023 tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen en het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege vaststelling van de parameters vanaf inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid