Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-07-2022 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2022-308".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 36103
Beleidsonderwerp Financiën | Belasting
Beleidsonderwerp Financiën | Inkomensbeleid
Citeertitel Wet geen rente bij hervatting invordering toeslagschulden
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2022-07-14
Datum van uitgifte 2022-07-19
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2022-308
Jaargang 2022
Maker Ministerie van Financiën
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StbWet-Web/1.4/xml/MC-OEP-StbWet-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2022-07-19
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 308
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 14 juli 2022 tot wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in verband met het tijdelijk achterwege laten van de rente bij bepaalde hervattingen van de invordering van toeslagschulden (Wet geen rente bij hervatting invordering toeslagschulden)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid