Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-07-2022 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2022-301".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 35155
Beleidsonderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2022-07-13
Datum van uitgifte 2022-07-18
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2022-301
Jaargang 2022
Maker Ministerie van Buitenlandse Zaken
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StbWet-Web/1.4/xml/MC-OEP-StbWet-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2022-07-18
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 301
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 13 juli 2022, houdende goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds (Trb. 2016, 190)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid