Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-07-2022 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2022-283".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 35124
Behandeld dossier 35771
Beleidsonderwerp Zorg en gezondheid | Jongeren
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2022-06-22
Datum van uitgifte 2022-07-06
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2022-283
Jaargang 2022
Maker Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StbWet-Web/1.4/xml/MC-OEP-StbWet-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2022-07-06
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 283
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 22 juni 2022 tot wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid