Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-06-2022 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2022-246".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 33106;3
Behandeld dossier 34878;18
Behandeld dossier 35963;7
Beleidsonderwerp Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2022-06-10
Datum van uitgifte 2022-06-23
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op de artikelen 12, zesde en zevende lid, 15, vijfde lid, 18, vierde lid, 23, eerste en twaalfde lid, 24, tweede lid, 24a, tweede lid, en 24b, tweede lid, van de Wet register onderwijsdeelnemers
Identifier stb-2022-246
Jaargang 2022
Maker Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StbAMvB-Web/1.6/xml/MC-OEP-StbAMvB-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2022-06-23
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 246
Raad van State adviesnummer W05.22.00045/I
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 10 juni 2022 tot wijziging van het Besluit register onderwijsdeelnemers in verband met het uitbreiden van de wettelijke grondslagen voor de verwerking van gegevens in het kader van het register onderwijsdeelnemers
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid