Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-06-2022 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2022-245".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 35897;9
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2022-06-15
Datum van uitgifte 2022-06-23
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel 57 van de Algemene Ouderdomswet;
Identifier stb-2022-245
Jaargang 2022
KetenID 12950
Maker Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StbAMvB-Web/1.6/xml/MC-OEP-StbAMvB-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2022-06-23
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 245
Raad van State adviesnummer W12.22.00050/III
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 15 juni 2022, houdende wijziging van het Besluit gelijkstelling wonen buiten het Rijk met wonen binnen het Rijk in verband met het schrappen van het nationaliteitsvereiste bij de overgangsvoordelen in de Algemene Ouderdomswet
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid