Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-02-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2021-87".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 32411
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-02-16
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2021-87
Jaargang 2021
Keten-ID 2401
Onderwerp Recht | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-02-24
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 87
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 16 februari 2021, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2021-02-24